Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Årsberetning 2023: Kun kvinder samt fokus på sundhed og trivsel

9. apr 2024, 08:31

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg sætter publikumsrekord, og fastholder høj relevans og troen på, at kunsten skaber håb og nye fællesskaber.

 2023 endte med at blive et rekordår for Kunsten målt på antal af besøgende. Hele 119.000 gæster besøgte museet i 2023.
 
Det er opløftende, at vi med afsæt i Danmarks mindste region, hvor kulturforbruget når det gælder museumsbesøg, er langt mindre end i hovedstadsområdet, kan udvikle og trække det høje antal besøgende til Kunsten i 2023, siger direktør for Kunsten, Lasse Andersson.
 
Ud over det høje besøgstal har Kunsten haft en række særlige fokusområder i 2023.

 

 Alle 14 nyerhvervelser i 2023 er af kvindelige kunstnere

 Kunsten arbejder kontinuerligt med repræsentation i et bredt perspektiv både hvad angår køn og etnicitet. I 2023 udvidede Kunsten samlingen med i alt 14 samtidsværker. Fælles for dem alle er, at de er skabt af kvinder.
 
En rapport fra Slots- og kulturstyrelsen november 2023 viser, at kvindelige kunstnere ofte bliver overset, når de danske kunstmuseer indkøber ny kunst til samlingen.
 
Kunsten har igennem en årrække arbejdet bevidst og indsamlingsstrategisk for fremadrettet at sikre diversitet og repræsentation i bred forstand. Det gælder både, når museet indsamler den aktuelle samtidskunst, men også med kritisk tilbageblik på den historiske del af samlingen. Det er en del af vores strategi helt generelt at samle mere bredt end i tidligere generationer på museet, siger museumsinspektør for Kunsten, Caroline Nymark Zachariassen.
 
”Kun kvinder” er ikke en strategi, men intet desto mindre skaber den en smule mere balanceret repræsentation i museets samling, hvor værker af kvindelige kunstnere historisk kun har udgjort ca. en femtedel. I 2022 var kønsfordelingen ligelig for indsamling af værker til Kunstens samling. I 2023 har vi sat et markant aftryk med kun at indsamle kvindelige kunstnere. Og her i 2024 kan vores gæster desuden opleve et stort antal værker af kvindelige kunstnere i vores aktuelle udstillingen Kunsten Collection, siger direktør for Kunsten, Lasse Andersson.

 

Kunst som medicin for sundhed og trivsel

I 2023 indgik Kunsten i projektet Kulturkraft Nord. Ifølge Per Thorgaard, overlæge ved Aalborg Universitetshospital og initiativtager til Kulturkraft Nord, er formålet med projektet at anvende kunst og kultur som en kraft og energikilde til en ny balance efter medicinsk behandling af svær og traumatiserende sygdom.
 
I løbet af 2023 afholdt Kunsten dagsarrangementer for kræftpatienter med fokus på sanseoplevelser for deltagerne. Deltagerne oplevede særligt tilrettelagte guidede ture i udstillingen, workshops i museets værksted med fokus på at slippe skaberkraften fri og fælles frokost i Brasseriet. Desuden var der indlagt en filosofisk dialog, et lægeligt indlæg om kultur som medicin og sang og musik ved musikterapeut i løbet af dagen.
 
Via dialog om værker i samlingen hjælper vi patienterne og de pårørende med at sætte ord på det, som de måske synes er svært, fordi kunst også kan åbne op for andre måder at tale om det svære på, siger formidlingschef ved Kunsten, Peter Juul.
 
Kirsten Bøg-Jensen, pårørende og deltager i Kulturkraftarrangementet på Kunsten:
Det er vigtigt ikke at blive ved med at være i sygdommen, for man kan jo ikke rigtig gøre noget ved det. Man kan håbe det bedste og prøve at få modet til at kigge fremad. Og der er det godt at få peget på, at det at gå på en maleriudstilling eller det at høre noget godt musik, faktisk er godt for sjælen.
 
Kunsten arbejder også tæt sammen med University College Nordjylland og Region Nordjylland om at bidrage med kreativitet og trivsel i uddannelsen af fremtidens sygeplejersker. Her sætter Kunstens formidlere og kunstnere fokus på visuelle og kreative metoder som del af undervisningen.
 
Kulturkraft har med sit fokus på patienter med livstruende sygdomme og deres pårørende et smukt eksempel på, at vi også gør en forskel, der er meget vigtig for få personer. Eller at vi deltager aktivt i at sætte fokus på kreativitet, kunst og trivsel som nye tiltag i uddannelsen af fremtidens sygeplejersker, siger Lasse Andersson, direktør for Kunsten.

 

 Se årsberetning 2023 her.