Secondary navigation

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Trine Boesen

Forslag til temaer
 • Det gode og det onde
 • Det grimme og det skønne
 • Det groteske
 • Globalisering, klimaforandringer og global opvarmning
 • Krig
 • Natur og landskab
 • Storbyen
 • Tegn, symboler og ikoner
 
Værker


Maleri, akryl og blyant på lærred

258,5 x 95,3 cm

 

What palms in a pot do to you, 2006

Maleri, akryl på lærred

60,0 x 60,0 cm

 

The Wish, 2007

Maleri, akryl på lærred

60,0 x 60,0 cm

 
Om Trine Boesen

Trine Boesen (1972-) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2002. I 2007 deltog hun i udstillingen Match Race på KUNSTEN (dengang Nordjyllands Kunstmuseum). Boesen udtrykker sig i litografier, collager, installationer og malerier, som hun med stor præcision i penselstrøgene giver et detaljeret og nærmest grafisk, stringent udtryk. I værkerne skaber hun et farverigt, lettere kaotisk univers, hvor fantasien og den idylliske natur møder den hæsblæsende storby. Billederne bevæger sig på grænsen mellem fantasi og virkelighed, by og landidyl, det hyggelige og det uhyggelige. Uret, som er et af de motiver, der går igen i flere af hendes værker, giver bl.a. associationer til de surrealistiske kunstnere Salvador Dalí og Harry Carlsson, hvoraf nogle af sidstnævntes værker kan ses i KUNSTENs samling. De mange symboler gør også, at der gemmer sig mange historier i billederne.

 

 
Analyse af værker

Form

 • Se på billedet og lav en beskrivelse. Hvordan ser det ud?
 • Hvilke objekter ser man?
 • Hvordan er linierne og formerne?
 • Hvilke farver er der anvendt?
 • Er der lys og skygge i billedet?
 • Er der et punkt i billedet, som man lægger særligt mærke til? Hvilken virkning giver det?
 • Er der balance, symmetri eller asymmetri? Hvilken effekt skaber det?
 • Er der rytme/gentagelse i billedet? Hvilken virkning giver det? Er der bevægelse?
 • Er der perspektiv i billedet, dvs. noget som er tættere på end andet? Anvendes farverne til at skabe perspektiv? Skabes der en bestemt virkning?
 • Hvordan udfyldes billedets flade? Hvilken effekt giver det?
 • Prøv at dele billedet ind i felter. Er der kontraster imellem felterne?
 • Hvordan er billedets overflade/tekstur? Hvilken virkning skaber dette?
 • Er der brugt en særlig maleteknik? Prøv at beskrive, hvordan billedet er malet.  Er der anvendt andre materialer end akrylmaling?
 • Er billedet indrammet? Hvilken effekt skaber det? 

 

Indhold

 • Er billedet figurativt eller abstrakt?
 • Hvad er motivet? Forestiller det noget genkendeligt? Hvis ja, hvad kan man genkende? Hvis nej, hvad virker anderledes?
 • Er der personer i billedet? Hvis ja, hvordan afbildes de?
 • Er der byrum? Hvis ja, hvordan afbildes det?
 • Hvordan skildres naturen og det organiske i værket?
 • Er der en handling eller fortælling i billedet? Hvordan afbildes denne?
 • Er der symbolik i værket? Er der farvesymbolik? Anvendes farverne til at fortælle noget bestemt?
 • Er der kontraster i billedet?

 

Budskab

 • Hvilke temaer beskæftiger værket sig med? Kan titlen og motivet give et fingerpeg?
 • Er værket skabt, for at vi skal nyde det, eller indeholder det et budskab? Hvis ja, hvilket?

 

Perspektivering

 • Hvilken målgruppe henvender det sig til?
 • Lægger værket op til debat?
 • Gør værket opmærksom på sig selv som kunstværk?
 • Får værket en til at tænke på andre værker? Hvorfor/hvorfor ikke?
 
Spørgsmål til Turned
 • Hvad symboliserer sommerfuglene og urene?

 
Spørgsmål til What palms in a pot do to you
 • Prøv både at betragte planten og det, der gemmer sig bag den. Ændres indtrykket af billedet ved nærmere eftersyn?
 • Kan der ligge en kommentar til emner som globalisering, klimaforandringer, global opvarmning eller krig i værket?
 
Gå på opdagelse i museets samling

Surrealismen som inspirationskilde

I Turned er det muligt at finde referencer til surrealismen. Se f.eks. uret i nedenstående værk:

 • Harry Carlsson Et geni kommer til verden, 1934.

 

Symbolikken i kunsten

Mange af værkerne i KUNSTENs samling indeholder symbolik. Se f.eks. på følgende værker:

 • Harald Slott-Møller Primavera, 1901.
 • Niels Larsen Stevns Maria salver Kristi fødder, 1907.
 • Max Ernst Bonjour Satanas, 1928.   

Inden besøget er det altid en god idé at undersøge, om de enkelte værker er tilgængelige på museet. 

 
Efter museumsbesøget

Skab jeres eget værk

Eleverne kan vælge et af elementerne i billedet, som de laver et projekt om. Projektet kan være et digt, en novelle, en model, collage, tegning eller lignende. Værket kan evt. dokumenteres med digitalfotos til port foliomappen.

 

Anmeld værket

Eleverne kan lave en skriftlig aflevering i form af en anmeldelse af et af værkerne, hvor de begrunder, hvorfor de mener, at værket er godt eller skidt. 

 

Læs mere…

På følgende link er det muligt at se flere af Trine Boesens værker: http://trineboesen.com/category/retrospective/

 
Inddrag litteraturen

Trine Boesens malerier kan i dansk analyseres i forhold til litterære værker. Se f.eks. nedenstående eksempler. Her kan man bl.a. undersøge forholdet mellem afsender og modtager, om der er anvendt tegn, symboler og billedsprog, hvordan digtet stilistisk er opbygget, om der er eksempler på intertekstualitet eller parafrase over andre værker, samt hvilke temaer og budskaber værkerne indeholder.

 

Turned

Naja Marie Aidt By og Gadernes flimmer (Aidt, Naja Marie: Samlede digte 1991-2008, Gyldendal, 2009, s. 123 og 359):

 • Hvordan fremstilles storbyen?
 • Er der mennesker til stede? Hvis ja, hvordan fremstilles de?
 • Hvilken stemning er der?
 • Har farverne en bestemt funktion?
 • Kan man fornemme lydene eller duftene i værkerne?
 • Er der noget, der står i kontrast til storbyen?

 

Michael Strunge Se, Byliv, Byen, Den hæslige by, Mørket er ved at sænke sig over byens cirkel… og Trafiklys skifter… (Strunge, Michael: Samlede Strunge - Digte 1978-85, Borgen, 2001, s. 72, 136, 207, 325, 725 og 890):

 • Hvordan fremstilles byen?
 • Er digtet en fortælling eller en tankestrøm?
 • Er der mennesker i værkerne?
 • Hvordan er stemningen?
 • Hvordan er forholdet mellem fantasi og virkelighed?
 • Spiller farverne en bestemt rolle?
 • Forekommer der kontraster? 

 

What palms in a pot do to you

Michael Strunge Syner (Strunge, Michael: Samlede Strunge - Digte 1978-85, Borgen, 2001, s. 83):

 • Hvilken rolle spiller palmen i de to værker? Hvad symboliserer den? Er der forskel på dens betydning i de to værker?
 • Hvordan er stemningen?
 • Fortælles der en historie?
 
Inddrag andre fag

Med udgangspunkt i et af de foreslåede temaer vil materialet kunne anvendes til tværfaglige forløb som Almen Studieforberedelse. Der er bl.a. mulighed for at lave et projekt, der inddrager det visuelle fra billedkunst og det auditive fra musik. I forbindelse med musik på højniveau kan eleverne f.eks. lægge musik og evt. tekst til et af værkerne, ligesom den elektroniske musiker Tone har gjort med nogle af værkerne fra samlingen. Se f.eks. følgende link for inspiration http://tonetone.org/.

 
Litteratur og links

Aidt, Naja Marie: Samlede digte 1991-2008, Gyldendal, 2009.

Boesen, Trine m.fl.: Paintings, Katalog.   

Jeppesen, Michael: Overblik - 63 danske samtidskunstnere, Politikens Forlag, 2006.

Strunge, Michael: Samlede Strunge - Digte 1978-85, Borgen, 2001.

http://trineboesen.com/

http://trineboesen.com/biography/