Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Superflex

Forslag til temaer
 • Blikket
 • Finanskrise og økonomi
 • Global og international samtidskunst
 • Globalisering, klimaforandringer og global opvarmning
 • Tegn, symboler og ikoner
 
Værker

Lost Money, 2009

Installation (mønter og bolte)

 

The Financial Crisis, 2009

Mediekunst, DVD

Varighed: ca. 12 min.

 
Om Superflex

Superflex er en dansk kunstnergruppe bestående af kunstnerne Bjørnstjerne Christiansen, Rasmus Nielsen og Jakob Fenger. De har arbejdet sammen siden 1993 og har efterhånden opnået stor international opmærksomhed omkring deres kunstprojekter, som ofte er skabt med hjælp fra deres samarbejdspartnere rundt omkring i verden.

 

Superflex inddrager begrebet næstekærlighed ved at anvende deres kunstprojekter til at hjælpe mennesker i den tredje verden – mennesker, som i mange henseender ikke har de samme vilkår som i de vestlige lande. Derfor er temaerne i værkerne ofte samfundsmæssige, sociale, økonomiske og politiske. Eksempelvis har gruppen beskæftiget sig med ophavsret, finanskrisen, overforbrug, krig og klimaforandringer. I værket The Financial Crisis inddrages bl.a. finansmanden George Soros. Han hører til blandt USA’s rigeste mennesker og har doneret en stor del af sin formue til hjælpeprojekter, men er samtidig kendt og flere steder kritiseret for at have tjent sine penge på spekulativ valutahandel.

 

Navnet Superflex kan lede tankerne hen på et firmanavn, hvilket ikke er helt tilfældigt. Et væsentligt element i deres værker er nemlig branding og markedsføring – en strategi, de har anvendt som et opgør med det kommercielle. Superflex bevæger sig på grænsen mellem kunst og politisk aktivisme, men kunsten er til stede i deres måde at designe og markedsføre værkerne/produkterne på samt i deres dokumentation af værkerne, deres tegninger, fotografier og film. Kunsten består altså dels i handlingen, og dels i dokumentationen af handlingen.  

For Superflex betyder det ikke så meget, om værkerne bliver opfattet som kunst. For dem er det vigtigere at anvende kunstens mange udtryksmuligheder til at gøre en forskel i samfundet. Superflex arbejder udover medie- og installationskunst bl.a. med konceptkunst, interventionskunst og sociale skulpturer.  

 

false

 
Analyse af Lost Money

Superflex’ installation Lost Money vil være et af de første værker, eleverne møder under et besøg på KUNSTEN, da den er installeret foran hovedindgangen. Det vil derfor være oplagt at lade eleverne indlede besøget med at forholde sig til netop dette værk.

 

Form og indhold

 • Eleverne kan indlede med at iagttage værket og derefter sætte sig enkeltvis i fem minutter og skrive deres umiddelbare reaktioner og første tanker omkring værket. Hvordan ser det ud? Hvad er det? Hvordan reagerer man umiddelbart på værket? Efterfølgende kan klassen tale om, hvad man har fundet ud af. 
 • Hvor befinder værket sig? Er der noget usædvanligt i værkets placering? Hvordan forholder værket sig til rummet og omgivelserne? Fortæller placeringen noget dybereliggende om værkets betydning?
 • Hvilke materialer er anvendt til værket og hvorfor? Har materialet en funktion og betydning?

 

Budskab

 • Hvorfor har Superflex lavet dette værk? Har de et budskab, eller er det skabt med henblik på nydelse?
 • Er det tilfældigt, at værket består af danske mønter? Kan Superflex have et særligt budskab med dette?

 

Perspektivering

 • Hvilken målgruppe henvender værket sig til?
 • Har kunstnerne nogle forventninger til dette publikum om, hvordan de skal reagere på værket? Opfordrer værket til at handle eller ændre på noget?
 • Gør det opmærksom på sig selv som kunstværk?
 • Kommer man til at tænke på andre værker, når man ser dette? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

false

Analyse af The Financial Crisis

 

Form og indhold

 • Se filmen The Financial Crisis. Prøv så at se den én gang med lukkede øjne og én gang med åbne øjne. Er der forskel på det indtryk, man får, når man har lukkede og åbne øjne? Hvornår gjorde den størst indtryk? Hvornår fornemmedes hypnosen stærkest?    
 • Hvordan er det første indtryk af fortælleren/hypnotisøren? Hvordan er hans påklædning, kropssprog, mimik og stemmeføring? Er han troværdig/sympatisk? Stoler man tilstrækkeligt på ham til at lade sig hypnotisere og komme i trance? Er det tilfældigt, at hypnotisøren er en mand? 
 • Hvordan indleder han de forskellige sessioner? Hvad fortæller han?
 • Er der en handling, og sker der en udvikling?
 • Ændres indtrykket undervejs?
 • Opfordres man som publikum til at deltage i værket? Hvis ja, hvordan?
 • Hvorfor bliver man bedt om at lukke øjnene, når en stor del af filmens handling foregår i det, man ser?
 • Hvordan er kameraføringen og -vinklen?
 • Hvordan virker det, når der zoomes ind på fortælleren? Hvordan virker det på beskæringen og kompositionen?
 • Hvordan er klipningen? Er den hurtig eller langsom? Er klippene korte eller lange? Hvilken effekt giver det?  

 

Budskab

 • Hvilke temaer beskæftiger værket sig med?
 • Hvordan introduceres finanskrisen? Hvilket indtryk giver filmen af finanskrisen? Forsøger hypnotisøren at farve vores holdninger?
 • Kan man se nogle af konsekvenserne ved globaliseringen i filmen?
 • Er værket skabt med henblik på nydelse, eller har det et budskab? Hvis ja, hvilket?

 

Perspektivering

 • Hvem er værkets målgruppe?
 • Hvordan ønsker kunsterne, at publikum skal reagere på værket? Lægger det op til, at vi skal nyde det, eller skal vi handle og foretage os nogle ændringer?
 • Gør værket opmærksom på sig selv som værende kunstværk?
 • Kommer man til at tænke på andre værker, når man ser det? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

Inden besøget er det altid en god idé at undersøge, om de enkelte værker er tilgængelige på museet. 

 
Efter museumsbesøget

Penge som symbol

Lost Money kan anvendes til et tema om penge, herunder hvad penge symboliserer.

 

Kunst og økonomi

Værkerne Supershow og Free Shop kan ligesom Lost Money anvendes til at diskutere kunst i forhold til økonomi. http://www.superflex.net/projects/supershow/ og http://www.superflex.net/projects/freeshop/

 • Diskuter, hvilken rolle økonomien spiller for kunsten og omvendt. 
 • Hvad vil Superflex opnå med disse værker? Hvad kan deres budskab være?

 

Skaber Superflex kunst?

Klassen kan også diskutere kunstbegrebet. Hvad er kunst? Er det kunst, når man inddrager ting fra hverdagen i værket? Er Lost Money eksempelvis kunst? Klassen kan diskutere, om hjemmesiden kan betragtes som en del af Superflex’ kunst?

 

Skab jeres eget kunstprojekt

Med inspiration fra Superflex kan eleverne gruppevis lave deres eget forslag til et kunstprojekt, som indeholder det sociale og/eller politiske aspekt. Projektet kan dokumenteres med fotos til elevernes port folio.

 

Anmeld værket              

Eleverne kan lave en skriftlig aflevering i form af en anmeldelse af et af værkerne, hvor de begrunder, hvorfor de mener, at værket er godt eller skidt. 

 

Globalisering, klimaforandringer og global opvarmning

Filmen Flooded McDonald’s http://www.superflex.net/floodedmcdonalds/ kan danne udgangspunkt for arbejde med temaerne globalisering og klimaforandringer:

 • Se filmen og lav en beskrivelse af, hvad man ser og hører. Hvor foregår det, og hvad sker der?
 • Er der noget genkendeligt i filmen? Er der noget, som afviger fra det genkendelige eller fra virkeligheden?
 • Hvorfor vælger Superflex et verdensomspændende firma som McDonald’s som udgangspunkt for deres film? Hvilken kritik kan der ligge i dette?
 • Kan oversvømmelsen af McDonald’s ses som et opråb om de klimaforandringer, der ses verden over? Hvis dette er tilfældet, hvordan kommer det til udtryk? Hvad vil Superflex gerne opnå med værket? Har de et budskab?    

 

Global og international samtidskunst

Under følgende link http://www.superflex.net/tools/supercopy/guarana.shtml kan man læse om projektet Guaraná Power. Dette kan bl.a. danne udgangspunkt for arbejde med temaerne globalisering, global og international samtidskunst, samfundet, politisk kunst og social kunst. 

 • Er Guaraná Power kunst, når der er tale om et hjælpeprojekt, hvor produktet er en læskedrik? Hvis ja, hvordan kommer kunsten til udtryk?

 

Demokrati og samfundsforhold

Værket Superkontakt kan anvendes til at diskutere emnerne demokrati og politik/samfundsforhold i forhold til kunst. http://www.superflex.net/projects/superkontakt/  

 

Se flere værker…

Under følgende link er det muligt at finde uddrag af flere af Superflex’ videoer, herunder The Financial Crisis og Flooded McDonald’s: http://vimeo.com/superflex/videos

 

Læs mere…

På Superflex’ hjemmeside http://www.superflex.net/ er det muligt at læse mere om gruppens forskellige værker og hente inspiration til det videre arbejde på skolen.

 
Inddrag andre fag

Ved at tage udgangspunkt i et af de foreslåede temaer vil undervisningsmaterialet være velegnet til tværfaglige forløb som eksempelvis Almen Studieforberedelse. Både Lost Money og The Financial Crisis vil kunne anvendes til undervisning i fagene erhvervsøkonomi, international økonomi, samfundsfag, samtidshistorie eller historie ved at tage udgangspunkt i det økonomiske og samfundsmæssige aspekt af værkerne. Eksempelvis kan finanskrisen perspektiveres til historiske begivenheder som børskrakket på Wall Street i 1929. Man kan også anvende værkerne i forbindelse med et forløb om politiske ideologier. Superflex vil desuden kunne anvendes i faget engelsk, da gruppens kommunikation i og uden for værkerne ofte foregår på engelsk. Financial Crisis og flere af Superflex’ andre film vil som mediekunst kunne inddrages i mediefag.

 

Se f.eks.:  http://vimeo.com/superflex/videos.

 

Superflex vil også kunne anvendes i kulturforståelse ved at se på det sociale og kulturelle aspekt i et eller flere af følgende af gruppens værker:

 
Litteratur og links

Bonde, Lisbeth og Mette Sandbye: Manual til dansk samtidskunst, Gyldendal, 2006.

Jeppesen, Michael: Overblik - 63 danske samtidskunstnere, Politikens Forlag, 2006.

Zenth, Torben m.fl. (red.): Ny Dansk Kunst 09, Kopenhagen Publishing, 2009.

http://vimeo.com/superflex

http://www.information.dk/person/george-soros

http://www.superflex.net/