Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Nikolaj Bendix Skyum Larsen

Forslag til temaer
 • Blikket
 • Det gode og det onde
 • Det grimme og det skønne
 • Det groteske
 • Dyrevelfærd
 • Krop og identitet
 • Portrættet
 • Tegn, symboler og ikoner
 
Værker

My Cat and I, 1999

Videokunst

Varighed: ca. 4 min.Nikolaj Bendix Skyum Larsen

Nikolaj Bendix Skyum Larsen er født i Aalborg i 1971. Han har taget sin uddannelse på Chelsea College of Fine Art i London og Slade School of Fine Art i London. Igennem årene har han udstillet over det meste af verden, og på KUNSTEN (dengang Nordjyllands Kunstmuseum) har han afholdt soloudstillingen Stiger Svæver Falder i 2004 og deltaget i gruppeudstillingen About Time – dansk og international videokunst i 2005. Nikolaj Bendix Skyum Larsen arbejder bl.a. med skulptur, videokunst og forskellige typer installationskunst, herunder lyd og lys. Han har endvidere optrådt med performances under navnet NBSL. Hans kunstneriske virke karakteriseres således af et bredt udsnit af udtryksformer og materialer.

 
Analyse af My Cat and I

Form og indhold

 • Se videoen og beskriv, hvad der sker.
 • Hvad er handlingen?
 • Hvad laver hovedpersonen?
 • Hvordan fremstår hovedpersonen? Hvordan ser han ud? Hvad er han optaget af?  Hvordan opfører han sig? Hvordan er hans mimik og kropssprog? Hvilket humør er han i?
 • Hvordan er hans forhold til katten?
 • Hvordan opfører katten sig?
 • Hvilken rolle spiller katten for handlingen?  
 • Hvordan er magtforholdet imellem dem?
 • Hvordan er kameraføringen og –vinklen i filmen?
 • Hvordan er beskæringen og kompositionen?
 • Bliver der zoomet?
 • Er klipningen hurtig eller langsom? Er klippene lange eller korte? 
 • I My Cat and I er der ingen lyd? Hvilken virkning skaber det?
 • Hvordan er filmens farvetoner? Hvad gør de ved det samlede indtryk? Er der manipuleret med filmens farvetoner?
 • Hvilken baggrund er der valgt, og hvad gør den i forhold til det samlede indtryk?
 • Hvilken følelse frembringer værket?
 • Kan værket betragtes som en performance?

 

Budskab

 • Hvilke temaer beskæftiger værket sig med?
 • Er værket skabt med henblik på nydelse, eller rummer det også et budskab? Hvis ja, hvilket?

 

Perspektivering

 • Hvem er værkets målgruppe?
 • Opfordrer værket til diskussion eller handling?
 • Gør værket opmærksom på sig selv som værende kunstværk?

 • Får værket en til at tænke på andre værker? Hvorfor/hvorfor ikke?
 
Gå på opdagelse i museets samling

Portrættet

Klassen kan arbejde med portrættet i kunsthistorisk perspektiv. Portrættet har igennem årene været anvendt til forskellige formål. Kunstnere har lavet selvportrætter, portrætteret deres familie, venner og bekendte. Portrættet har været anvendt til at skildre historiske, religiøse eller kulturelle begivenheder og har været udført på bestilling til at forevige betydningsfulde personer. Prøv også at studere de portrætteredes blikke. Eksempelvis kan følgende værker fra kunstens samling anvendes:

 • Niels Rademacher Portræt af godsejer Gjeddes forældre.
 • Vilhelm Lundstrøm Selvportræt, 1920.
 • Jens Søndergaard Portræt af min kone og min bedstemor, 1922.
 • Olaf Rude Fru Elna Fonnesbech-Sandberg, 1933.
 • Henry Heerup Vanløse-madonna, 1934: Diskuter evt. forskelle og ligheder i kattens og barnets rolle, og om der er forskelle eller ligheder i måden, de portrætteres på.  
 • Niels Lergaard Portræt, 1935.
 • Jens Ferdinand Willumsen Selvportræt på 80 års dagen, 1943.
 • Asger Jorn Didaska І, 1945.
 • Eigil Wendt Portræt af Svend Wiig Hansen, 1953.
 • Andy Warhol Marilyn Monroe, 1967.
 • Niels Winkel Portræt af Suzanne Brøgger, 1982.
 • Lars Nørgård Portræt af Berit Jensen, 1985.
 • Mette Tronvoll Portræt af Anne Berbu eller Portræt af Hannah Kruse, 1994.
 • Michael Kvium So Simple, 1995.

 

Inden besøget er det altid en god idé at undersøge, om de enkelte værker er tilgængelige på museet. 

 
Efter museumsbesøget

My Cat and I og andre kunsthistoriske portrætter

Efter museumsbesøget kan klassen arbejde videre med My Cat and I i et kunsthistorisk perspektiv ved at diskutere værket i forhold til tidligere perioders portrætter.

 

Kunsten og skønheden

Klassen kan arbejde med skønhedsidealer igennem tiderne. Hvordan har kunsten fremstillet skønhed? Hvordan fremstiller kunsten skønhed i dag? Forsøger hovedpersonen i My Cat and I overhovedet at leve op til et skønhedsideal?

 

Krop og identitet

Værket kan bruges som afsæt til at diskutere temaer som identitet og kropslighed. Diskuter f.eks., om værket kan ses som en kritik af modeverdenens fokus på perfekt fremtoning, posering og jagten på ”det gode billede”?

 

Dyrevelfærd

Diskuter evt., om værket kan ses som en kritik af menneskets overlegenhed i forhold til naturen og dyr? Hvordan er hovedpersonens forhold til dyrevelfærd? Hvorfor har kunstneren valgt katten, der normalt betragtes som et egenrådigt og selvstændigt dyr?

 

Katten som symbol

Klassen kan arbejde med katten som symbol.

 

Narcissisme

I danskundervisningen kan man diskutere filmen i forhold til narcissisme.

 

Anmeld værket

Eleverne kan lave en skriftlig aflevering i form af en anmeldelse af et af værkerne, hvor de begrunder, hvorfor de mener, at værket er godt eller skidt. 

 
Inddrag litteraturen

My Cat and I kan i dansk analyseres i forhold til litterære værker. Se f.eks. nedenstående eksempler. Her kan man bl.a. undersøge forholdet mellem afsender og modtager, om der er anvendt tegn, symboler og billedsprog, hvordan digtet eller kortprosaen stilistisk er opbygget, om der er eksempler på intertekstualitet eller parafrase over andre værker, samt hvilke temaer og budskaber værkerne indeholder.

 

Naja Marie Aidt Tvangstanke 1 og Katten Tom (Aidt, Naja Marie: Samlede digte 1991-2008, Gyldendal, 2009, s. 59 og s. 522):

 • Se f.eks. på, hvordan katten bliver fremstillet. Hvordan bliver katten behandlet?
 • Hvilken stemning skaber værkerne?
 • Rummer værkerne en fortælling?
 • Er der forskelle eller ligheder i værkerne?

 

Dan Turèll Digteren om jobbet (Turèll, Dan: Lysende sange, Borgen, 2006, s. 146):  

 • Hvordan fremstilles katten i værkerne?
 • Hvordan er kattens natur? Har den et tæt forhold til mennesket? Bliver den behandlet godt?
 • Er der forskelle og ligheder mellem de to værker?

 

Charles Baudelaire XXXІV Katten og LІ Katten (Baudelaire, Charles: Helvedsblomsterne »Les fleurs du mal «, Nansensgade Antikvariat, 1997, s. 63 og 88)

 • Hvordan fremstilles katten i værkerne?
 • Hvordan er forholdet mellem menneske og kat?
 • Symboliserer katten noget? Tillægges den nogle særlige egenskaber?
 • Er der en særlig grund til, at det netop er katten og ikke et andet dyr, der fremstilles i værkerne?
 • Taler værkerne til vores sanser og følelser? Hvis ja, hvilken virkning har de så?
 • Er der forskelle og ligheder i værkerne?  

 

Charles Baudelaire LXVІ Kattene (Baudelaire, Charles: Helvedsblomsterne »Les fleurs du mal «, Nansensgade Antikvariat, 1997, s. 113)

 • Hvordan fremstilles katten i værkerne?
 • Symboliserer katten noget? Tillægges den nogle særlige egenskaber?
 • Er der en særlig grund til, at det netop er katten og ikke et andet dyr, der fremstilles i værkerne?
 • Taler værkerne til vores sanser og følelser? Hvis ja, hvilken virkning har de så? Hvilken stemning skaber værkerne?
 • Er der forskelle og ligheder i værkerne? 
 
Inddrag andre fag

Ved at tage udgangspunkt i et af de foreslåede temaer vil undervisningsmaterialet være velegnet til tværfaglige forløb som eksempelvis Almen Studieforberedelse. Der er bl.a. mulighed for at lave et projekt, der inddrager både det visuelle fra billedkunst, det auditive fra musik og det kropslige fra dramatik og idræt. I forbindelse med musik på højniveau kan eleverne ligesom den elektroniske musiker Tone lægge musik og evt. tekst til et eller flere af værkerne. Se f.eks. følgende link for inspiration http://tonetone.org/. Værket kan med sine levende billeder også anvendes til mediefag. My Cat and I vil desuden være velegnet til psykologi i forhold til at diskutere begrebet narcissisme.  

 
Litteratur og links

Aidt, Naja Marie: Samlede digte 1991-2008, Gyldendal, 2009.

Baudelaire, Charles: Helvedsblomsterne »Les fleurs du mal «, Nansensgade Antikvariat, 1997 (oversat fra fransk af Peter Poulsen).

Turèll, Dan: Lysende sange, Borgen, 2006.

http://www.kunstdk.dk/kunstner/nikolaj_bendix_skyum_larsen/tekster/cv

http://www.nbsl.info/