Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Lars Heiberg

Forslag til temaer
 • Det gode og det onde
 • Det grimme og det skønne
 • Hverdagen og hjemmet
 • Krig
 • Storbyen
 • Tegn, symboler og ikoner 
 
Værker

 

Global Form, 2006

Mobile (farveprint på stoflærred, træ, krydsfinér, spånplade og stålwire)

160 x 160 x 160 cm

 

The Facts of Life, 2007

Multimedieinstallation (animationsfilm på DVD)

Varighed ca. 5 min.

 

Pink og Otte Andre Farver, 2007

Maleri (akryl på lærred)

100,0 x 100,0 cm

 
Om Lars Heiberg

Lars Heiberg (1969-) er uddannet fra det Jyske Kunstakademi i år 2000. Han har udstillet på gallerier og kunstmuseer rundt omkring i Danmark og i udlandet og deltog bl.a. i udstillingen Match Race på KUNSTEN (dengang Nordjyllands Kunstmuseum) i 2007.

Heiberg udtrykker sig i malerier, skulpturer, grafik, fotocollager og animationsfilm, og ofte tager hans formsprog udgangspunkt i tegn, symboler og ikoner. Motiverne er bl.a. mennesker, dyr, huse, interiører, nisser og alfer, som kombineres med print, der kunne stamme fra porcelæn, duge, linned eller gardiner. Inspirationen hentes fra hverdagen, teknologien, byrummet, naturen og fantasien.

 

Værkerne er karakteriseret ved stærke farver og et grafisk stringent, nærmest fotografisk, udtryk. Flere af værkerne lægger op til diskussion af sociale og politiske problemstillinger, men kan samtidig rumme ironiske undertoner.

 
Analyse af Global Form

Form

 • Hvordan ser værket ud? Prøv at beskrive det.
 • Hvilke objekter og motiver ser man?
 • Hvilke former har det?
 • Hvilke farver er der anvendt?
 • Hvilke materialer er skulpturen skabt af?
 • Ligner den en traditionel skulptur? Prøv at se på materialer og udformning. 
 • Hvilke perspektiver ser man i værket? Fugle-, frø- eller normalperspektiv?
 • Kan man se, hvordan kunstneren har skabt skulpturen?

 

Indhold

 • Prøv at betragte skulpturen fra forskellige vinkler. Er der noget, man kan genkende i værket? Er der noget, som er genkendeligt fra hverdagen? Er der noget, som virker fremmed?
 • Hvordan afbilder kunstneren byrummet?
 • Er der en fortælling eller en handling?
 • Er der farvesymbolik eller andre former for symbolik?
 • Indeholder værket kontraster?

 

Budskab

 • Hvilke temaer beskæftiger værket sig med?
 • Hvorfor har kunstneren skabt værket? Er han farvet af en holdning? Har han et budskab, eller er det skabt for nydelsens skyld? Hent evt. hjælp i titlen.

 

Perspektivering

 • Hvilken målgruppe henvender værket sig til?
 • Lægger det op til debat?
 • Gør værket opmærksom på sig selv som værende kunstværk?
 • Får værket en til at tænke på andre værker? Hvorfor/hvorfor ikke?
 
Analyse af The Facts of Life

Form

 • Se filmen The Facts of Life. Prøv at beskrive, hvad man ser.
 • Hvilke objekter ser man i filmen?
 • Hvilke farver anvendes i filmen?
 • Hvordan er beskæringen og kompositionen?
 • Bliver der anvendt zoom?
 • Er der korte eller lange klip og scener?
 • Hvordan er filmens tempo? 
 • Hvordan fungerer overgangen mellem de forskellige klip? Prøv at beskrive det.
 • Hvilken lyd/underlægningsmusik anvendes i filmen? Er der lydeffekter? Er der musik? Prøv at beskriv de forskellige elementer i lyden, og sammenlign evt. med lyde eller musik, man kender fra andre sammenhænge. Hvordan spiller lyden/det auditive sammen med billedet/det visuelle?
 • Indgår værket som en del af en installation?

 

Indhold

 • Spiller det en rolle for værket, at der er levende billeder? Hvis ja, hvordan?  
 • Er der genkendelige elementer i filmen? Er der eksempler på noget, som er hentet fra reklameverdenen, hverdagen eller populærkulturen? Er der noget, som virker ukendt eller fremmed?
 • Hvordan skildres byrummet i filmen?
 • Er der et handlingsforløb i filmen? Hvis ja, hvordan er dette? 
 • Hvilken virkning skaber det, at man følger personerne helt ind i det private?
 • Er der scener i filmen, der gør særligt indtryk? Begrund hvorfor.
 • Er der elementer i filmen, som virker fremmedgørende?
 • Hvordan er forholdet mellem virkelighed og fiktion i selve filmen? Kan man skelne? Er der tale om flere ”realplan”? Hvad gør dette ved vores forståelse af værket?
 • Hvilken rolle spiller tegn, ikoner, symboler og skilte i filmen? Hvordan anvendes de, og hvilken effekt skaber de? Er det med til at give værket en global eller universel karakter? 
 • Er der farvesymbolik?

 

Budskab    

 • Hvilke temaer behandler værket? Hent evt. hjælp eller inspiration i værkets titel.
 • Er værket skabt med henblik på nydelse, eller rummer det også et budskab? Hvis ja, hvilket?

 

Perspektivering

 • Hvem er værkets målgruppe?
 • Lægger værket op til debat?
 • Er der forskelle eller ligheder i forhold til andre kunstværker? Prøv at beskrive disse.
 • Gør værket opmærksom på sig selv som værende kunstværk?

 

Pink og Otte Andre Farver, 2007

 

Analyse af Pink og Otte Andre Farver

Form

 • Lav en beskrivelse af billedet.
 • Hvilke objekter og motiver ser man?
 • Hvordan er linierne og formerne?
 • Hvilke farver er der anvendt i billedet? Er der anvendt otte farver udover pink?
 • Er der lys og skygge?
 • Er der et punkt, som man fokuserer særligt på? Hvilken virkning skaber det?
 • Er der balance, symmetri eller asymmetri i billedet? Hvilken effekt giver det?
 • Er der rytme/gentagelse i billedet? Hvordan virker det? Er der bevægelse?
 • Prøv at betragte perspektivet i billedet. Hvad er tæt på, og hvad er længere væk? Hvordan kan man se dette? Hvad er det mest fremtrædende?
 • Prøv at dele billedet ind i felter. Er der kontraster mellem felterne?
 • Hvordan udfyldes billedets flade? Hvilken virkning skaber det?
 • Hvordan fremstår billedets tekstur/overflade?
 • Hvordan er maleteknikken?
 • Er billedet indrammet? Hvilken effekt skaber det?

 

Indhold

 • Er billedet figurativt eller abstrakt?
 • Hvad viser motivet? Er der noget, man kan genkende? Er der noget, der virker fremmed?
 • Hvordan afbildes byrummet?
 • Er der en handling eller fortælling i billedet? Hvordan afbildes denne?
 • Er der farvesymbolik eller andre former for symbolik?
 • Er der kontraster i billedet?

 

Budskab

 • Hvilke temaer beskæftiger værket sig med?
 • Er værket skabt med henblik på nydelse, eller rummer det også et budskab? Hvis ja, hvilket?

 

Perspektivering

 • Hvilken målgruppe henvender værket sig til?
 • Er værket debatskabende?
 • Minder værket en om andre værker? Hvorfor/hvorfor ikke?
 
Gå på opdagelse i museets samling

Skulpturens udvikling

Med udgangspunkt i Global Form kan klassen gå på opdagelse i museets samling og se på skulpturerne. Hvordan har skulpturerne udviklet sig igennem årene? Prøv at se på skulpturernes formål og funktion før og nu. Hvilke materialer har været anvendt igennem årene? Undersøg eksempelvis følgende værker:

 • Olivia Holm-Møller Portræt af maleren Ejnar Nielsen, u.å.
 • Jens Ferdinand Willumsen Portræt af billedhuggeren Edith Wessel Lautrup, kunstnerens senere hustru, 1898.
 • Kai Nielsen Stående kvindefigur, 1921.
 • Astrid Noack Lille pige, 1928.
 • Gottfred Eickhoff Dreng, 1933.
 • Wilhelm Freddie Sex-paralysappeal, 1936 (readymade).
 • Erik Tommesen Mand og kvinde, 1955.
 • Niki de Saint-Phalle Nana Balloon (eller Store Nana i bevægelse), 1960’erne.
 • William Louis Sørensen Stofskulptur, 1966.
 • Robert Jacobsen Provo, u.å.
 • Reinhoud d’Haese Faiseur d’histoires, 1972.
 • Sonja Ferlov Mancoba Maskeskulptur, 1977.
 • Ole Broager Mand med tragt, 1985.
 • Kirsten Ortwed The Mines І og ІІ, 1994.

 

Byen som motiv

Lars Heiberg anvender ofte byen som motiv. Klassen kan gå på opdagelse i KUNSTENs samling og se, hvordan byen har været anvendt som motiv igennem årene. Følgende værker kan anvendes:

 • Henrik Jespersen Palatin i aftenglød, 1896-1899.
 • Niels Larsen Stevns Fra Vrensted By, 1918.
 • Jens Søndergaard Heltborg. Limfjorden, 1926.
 • Oluf Høst Blæst. Gudhjem, 1927.
 • Knud Agger Udsigt over fjord og by, u.å.
 • Kurt Trampedach Stoppestedet, 1972-73.
 • Ole Sporring Velkomn Hareby, 1979.
 • Trine Boesen Turned, 2005.
 • Mette Vangsgaard Breughels by ІІІ, 2008.

 

Inden besøget er det altid en god idé at undersøge, om de enkelte værker er tilgængelige på museet. 

 
Efter museumsbesøget

Diskussion af The Facts of Life

Med udgangspunkt i The Facts of Life kan klassen bl.a. diskutere emner som demokrati, illegal indvandring, stofmisbrug og kriminalitet i forhold politisk og social kunst.

 

Diskussion af Global Form

Med udgangspunkt i Global Form kan klassen diskutere emner som krig, storbyen, hverdagen og hjemmet.

Symboler og ikoner

Til det videre arbejde på skolen kan man se på forskellige skilte, symboler og ikoner. Hvor møder man symboler og ikoner i hverdagen? Hvilken rolle spiller symboler i kunsthistorien? Hvilken rolle spiller symboler i reklameindustrien?

 

Skab jeres egne værker

Med inspiration fra Global Form kan eleverne lave deres eget kunstværk. Det kan enten udformes som en skulptur, en assemblage eller en collage. Projektet kan efterfølgende dokumenteres med digitalfotos til port foliomapperne. 

Skab et værk med inspiration fra et værk

I maleriet Pink og Otte Andre Farver har Lars Heiberg anvendt de samme motiver som på de levende billeder i filmen The Facts of Life. Eleverne kan male et billede med inspiration fra en film eller et værk, de selv vælger.

 

Animationsfilm

Klassen kan også arbejde videre med nogle af de animationsfilm, som ligger på hjemmesiden https://sites.google.com/site/larsheiberg/. I forhold til filmene kan man arbejde med hans inddragelse af symboler og skilte eller elementer og personer fra populær- og hverdagskulturen.

 

Lav jeres egen film

Eleverne kan lave deres egen film med kamera eller mobilkamera, hvor de tager rundt i byrummet og filmer skilte og symboler. Øvelsen kan være med til at skærpe deres sansning og opmærksomhed, mens de befinder sig i byrummet.

 

Anmeld værket

Eleverne kan lave en skriftlig aflevering i form af en anmeldelse af et af værkerne, hvor de begrunder, hvorfor de mener, at værket er godt eller skidt. 

 
Inddrag litteraturen

Pink og Otte Andre Farver kan i dansk analyseres i forhold til litterære værker. Se f.eks. nedenstående eksempel. Her kan man bl.a. undersøge forholdet mellem afsender og modtager, om der er tegn, symboler og billedsprog, hvordan digtet stilistisk er opbygget, om der er eksempler på intertekstualitet eller parafrase over andre værker, samt hvilke temaer og budskaber værkerne indeholder.

 

Pink og Otte Andre Farver

Naja Marie Aidt By (Aidt, Naja Marie: Samlede digte 1991-2008, Gyldendal, 2009, s. 123):

 • Hvordan fremstilles storbyen? Hvilken stemning er der?
 • Hvordan fremstilles menneskerne?
 • Hvilken effekt har farverne?
 • Kan man forstille sig lydene i værkerne?
 • Er der forskel på byen i de to værker? 
 
Inddrag andre fag

Ved at tage udgangspunkt i et af de foreslåede temaer vil materialet kunne bruges til tværfaglige forløb som Almen Studieforberedelse. Der er bl.a. mulighed for at lave et projekt, der inddrager det visuelle fra billedkunst og det auditive fra musik. I forbindelse med musik på højniveau kan eleverne eksempelvis lægge musik og evt. tekst til et eller flere af værkerne, ligesom den elektroniske musiker Tone har gjort. Se f.eks. følgende link for inspiration http://tonetone.org/. The Facts of Life kan anvendes til mediefag, da der indgår levende billeder.

 
Litteratur og links

Aidt, Naja Marie: Samlede digte 1991-2008, Gyldendal, 2009.

https://sites.google.com/site/cvlarsheiberg/

https://sites.google.com/site/larsheiberg/ 

http://www.larsheiberg.dk/