Secondary navigation

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Jeppe Hein

Forslag til temaer
 • Arkitektur og rum
 • Global og international samtidskunst
 • Kunst i byrummet
 • Kunst og funktion
 • Kunst og teknik
 
Værker

Installation (MDF-plader, krydsfinér, skumgummi, nappa, hjul og elektroniske komponenter)

48,5 x 200,0 x 80,5 cm

 

Installation/vandskulptur (beton, rørledninger, pumper, lyslederkabler, filtre og vand m.m.)

Diameter 1250 cm, højde ca. 220 cm

 
Om Jeppe Hein

Jeppe Hein (1974-) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1997 og fra Städel Hochschule für bildende Kunst i Frankfurt am Main, Tyskland. Han bor i Berlin, hvor han også tidligere har fungeret som assistent for Olafur Eliasson, og i dag har skabt sig en stor international karriere med udstillinger rundt omkring i verden. Hans oprindelige afsæt var malerier, men han er i dag kendt for sine store installationer, der spiller på det arkitektoniske, designmæssige, tekniske og funktionelle.

 

Jeppe Hein tager udgangspunkt i rummet, hvad enten det er udstillingsrummet på museet eller ude i byrummet. Værkerne er ofte interaktive og appellerer til, at vi oplever dem med sanserne og kroppen. Han tilfører typisk en lille humoristisk twist, et overraskelsesmoment, der bryder med vores vante forestillinger om rummet eller funktionen, og dermed gør opmærksom på kunstværket som værende kunstværk. Han skaber rum for leg, sociale møder og eftertænksomhed.

 

Værkerne i KUNSTENs samling tæller de to bevægelige bænke Moving Bench 2 (a og b), som var et af værkerne på museets udstilling Just Use It! i 2007, og Water Pavilion i museets skulpturpark. Sidstnævnte er en vandskulptur, hvor vandstrålerne med korte intervaller skifter placering, så man lige pludselig for et kort øjeblik kan finde sig selv lukket inde midt i værket sammen med andre beskuere.   

 

For et par år siden etablerede Jeppe Hein med sin søster, Lærke Hein, Karriere Bar i København, hvor restaurant og bar indgår i samspil med kunstværker og forskellige kulturelle arrangementer.

 
Analyse af Moving Bench 2

Form og indhold

 • Indled med at betragte værket og lave en beskrivelse. Hvordan ser det ud?
 • Hvilke former og farver har det?
 • Hvilke materialer er det lavet af?
 • Ligner det et kunstværk? Ligner værket noget, som man kender fra hverdagen?
 • Hvordan har kunstneren lavet værket?
 • Prøv at sidde på en af bænkene. Hvad sker der?
 • Hvordan opleves værket? Hvad tænker man umiddelbart om det? Skabes der en bestemt stemning? Er det et sjovt eller underholdende værk?
 • Har værket en praktisk funktion? Er der noget, der bryder med denne funktion? 
 • Er der kontraster i værket? Hvis ja, beskriv hvilke, og hvordan de opleves.

 

Budskab

 • Hvordan er forholdet mellem værk og beskuer? Sker der en interaktion mellem værk og beskuer eller mellem beskuerne indbyrdes? Lægger værket op til dette?
 • Hvilke temaer beskæftiger værket sig med? Hvilke associationer skaber værket? Kan man læse noget ud fra værkets titel?
 • Er værket skabt med henblik på nydelse og oplevelse, eller kan der også ligge et budskab i det? Hvis ja, hvilket?

 

Perspektivering

 • Hvilken målgruppe henvender værket sig til?
 • Skaber det debat eller rum for eftertænksomhed?
 • Hvilken effekt skaber det at inddrage ting fra hverdagen i et kunstværk på et museum? Gør værket opmærksom på sig selv som værende kunstværk?
 • Kommer man til at tænke på andre kunstværker? Hvorfor/hvorfor ikke?
 
Analyse af Water Pavilion

Form og indhold

 • Indled med at betragte værket og lave en beskrivelse. Hvordan ser det ud?
 • Hvilke former har det?
 • Hvilke materialer er der anvendt?
 • Ligner det et kunstværk? Er der noget, som virker bekendt fra hverdagen eller byrummet?
 • Hvordan har kunstneren lavet værket?
 • Hvordan er forholdet mellem værk og beskuer? Interagerer beskuerne indbyrdes? Lægger værket op til dette?
 • Prøv at interagere med værket og opleve det på egen krop. Hvilke sanser bruger man?
 • Hvordan opleves værket? Hvilke umiddelbare tanker får man om værket? Er det et sjovt eller underholdende værk? Skaber det en bestemt stemning?
 • Hvilke anvendelsesmuligheder har det?
 • Kan man se, at værket er lavet specielt til stedet? Hvordan er det synligt?
 • Spiller værket sammen med museets arkitektur og omgivelser? Hvis ja, hvordan ses dette?
 • Er der kontraster i værket? Hvis ja, beskriv hvilke, og hvordan de opleves.

 

Budskab

 • Hvilke temaer beskæftiger værket sig med? Hvilke associationer skaber det? Kan man læse noget ud fra værkets titel?    
 • Hvorfor har Jeppe Hein valgt at anvende vand som et af de bærende elementer for sin skulptur?
 • Er værket skabt med henblik på oplevelser og nydelse, eller rummer det også et budskab? Hvis ja, hvilket?  

 

Perspektivering

 • Hvilken målgruppe henvender det sig til? 
 • Skaber værket debat eller rum for eftertænksomhed?
 • Gør det opmærksom på sig selv som kunstværk?
 • Kommer man til at tænke på andre værker? Hvorfor/hvorfor ikke?  
 
Gå på opdagelse i museets samling

Installationskunstens mange facetter

For at få et indblik i hvor alsidig installationskunsten er, kan man lave et undervisningsforløb om installationskunst, hvor følgende værker fra museets samling bl.a. kan inddrages:

 • Lars Heiberg The Facts of Life, 2007 (Multimedieinstallation) (Varighed ca. 5 min.)
 • Superflex Lost Money, 2009 (Installation)
 • AVPD Fade to Black, 2010 (Lysinstallation)

 

Gå på opdagelse i museets skulpturpark

Klassen kan også lave et undervisningsforløb med udgangspunkt i skulpturerne i museets skulpturpark. Eksempelvis kan følgende skulpturer inddrages:

 • Gunnar Aagaard Andersen Søjler til lysrefleksion, 1976-77.
 • Bjørn Nørgaard Klassisk Tableau. Drømmeslottet, 1979.
 • Willy Ørskov Bladform, 1984.
 • Mogens Møller Tidskrukker, 1984.
 • Mogens Møller Triade, 1966 (rekonstruktion 2006) 

Inden besøget er det altid en god idé at undersøge, om de enkelte værker er tilgængelige på museet. 

 
Efter museumsbesøget

Udforsk kunstformerne

Besøget på museet kan knyttes til et projekt om installationskunst eller skulpturer.

 

Gå på opdagelse i byrummet

I mange af Jeppe Heins projekter inddrager han byrummet. Eksempelvis værket Modified Social Benches, der i 2006 stod placeret rundt omkring i Mjølnerparken som en del af den offentlige kunstudstilling SID NED! http://publik.dk/sid_ned.html, der havde som formål at skabe debat om byfornyelsen i området, og i forbindelse med udstillingen Sense City på ARoS i 2009, hvor bænkene blev placeret rundt omkring i det aarhusianske byrum. Bænkene adskiller sig fra normale bænke ved at være højere, at skråne eller bue - de er næsten umulige at sidde på - og lægger dermed op til, at man skal finde alternative måder at sidde på. Ved at tage det funktionelle ud af en genstand, vi anvender i hverdagen, bliver der gjort opmærksom på både genstanden og dens funktion. Med udgangspunkt i humor, undren og eftertænksomhed skabes der grobund for nye sociale møder med værkerne som samtaleemne. Prøv selv at gå på opdagelse efter kunst i gågader, parker og lignende. Hvordan adskiller disse værker sig fra værker på eksempelvis museer? Lægger nogle af værkerne op til socialt samvær eller debat?  

 

Se på vandskulpturer

Klassen kan tage på tur i byrummet og se på vandskulpturer. Eksempelvis Gåsepigen på Vesterbro, Springtudser i Bispensgade/Gravensgade og springvandet på Toldbod Plads. Hvilke forskelle og ligheder er der mellem disse værker? Er der sket en udvikling af vandskulpturen?

 

Kunsten som overraskelsesmoment

I samtidskunsten er der en tendens til, at man også møder kunsten på uventede steder. Et eksempel på dette er Jeppe Heins bar, Karriere Bar, i København, hvor kunsten og udsmykningen sammen med forskellige sociale og kulturelle arrangementer er et bærende element. På http://www.karrierebar.com/ kan man bl.a. downloade barens egen avis.  

 

Lav jeres eget overraskende værk

Eleverne kan lave deres eget værk med et overraskende element. Værket kan udformes som en skitse, en beskrivelse eller en model. Modellen kan dokumenteres med digitalfotos til port foliomappen.

 

Anmeld værket

Eleverne kan lave en skriftlig aflevering i form af en anmeldelse af et af værkerne, hvor de begrunder, hvorfor de mener, at værket er godt eller skidt. 

 
Inddrag andre fag

Ved at tage udgangspunkt i et af de foreslåede temaer vil undervisningsmaterialet være velegnet til tværfaglige forløb, eksempelvis Almen Studieforberedelse. Karriere Bar og flere af Jeppe Heins værker vil kunne indgå i faget kulturforståelse, da en væsentlig del af værkerne er sociale og kulturelle møder mennesker imellem. http://www.karrierebar.com/. Moving Bench 2 (a og b) og flere af Jeppe Heins andre værker vil kunne anvendes i valgfaget Design på HF og HTX. 

 
Litteratur og links

Bonde, Lisbeth og Mette Sandbye: Manual til dansk samtidskunst, Gyldendal, 2006.

Kold, Anders m.fl. (red.): TAKE OFF 20:01 – unge danske kunstnere, udstillingskatalog fra Aarhus Kunstmuseum, 2001.

Zenth, Torben m.fl. (red.): Ny Dansk Kunst 08, Kopenhagen Publishing, 2008. 

http://www.jeppehein.net/

http://www.karrierebar.com/

http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?jeppe+hein%2C+aros%2C+berlin%2C+sense+city