Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Christina Hamre

Forslag til temaer
 • Det gode og det onde
 • Det groteske
 • Krig
 • Krop og identitet
 • Tegn, symboler og ikoner

 

Værker

Uniformeret søvngænger, 2003

Skulptur (filt, nappa, metalknapper og lynlås)

86,0 x 37,0 x 46,0 cm

 
Om Christina Hamre

Christina Hamre (1974-) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2004. I 2007 deltog hun i udstillingen Match Race på KUNSTEN (dengang Nordjyllands Kunstmuseum). Hun arbejder med traditionelle kunstneriske udtryksformer som skulpturer, keramik og tegninger, som hun behandler utraditionelt. På keramikkens område eksperimenterer hun ved at anvende flere forskellige slags glasur og meget forskellige motiver og udtryk. Tegningerne kan være udfærdiget på skind og skulpturerne lavet af så utraditionelle materialer som filt, skumgummi, hør, lynlåse, knapper, aluminiumstof og tyl. I hendes værker figurerer ofte dyr, mennesker eller andre væsner. Bl.a. har hun lavet mumieskulpturer, udbryderkonger og dandyer, der i deres udformning nærmest ligner forvoksede voodoodukker. Dandyen er en kendt karakter i kunsten og litteraturen, som er kendetegnet ved at have dyre vaner og at gå mere op i sin egen fremtoning end verden omkring ham. Flere værker kommenterer på magtforhold og død, men det groteske og mørke eksisterer på lige fod med populærkulturen, det eventyrlige og det humoristiske. Vi befinder os i et spænd mellem fantasi og virkelighed, mellem liv og død, et spænd der ligeledes har været afbildet i surrealisternes værker som en illustration af kampen for personlig frihed og opgøret med hæmmende tabuer.      

 
Analyse af Uniformeret Søvngænger

Form

 • Lav en beskrivelse af skulpturen. Hvordan ser den ud?
 • Hvilke former og farver har den?
 • Hvilken størrelse har den?
 • Hvilken rolle spiller skulpturens størrelse?
 • Hvilke materialer er den lavet af?
 • Hvilke associationer giver det valgte materiale?
 • Hvordan har kunstneren lavet skulpturen?

 

Indhold

 • Er der noget ved skulpturen, man kan genkende, f.eks. fra andre sammenhænge i hverdagen? Er der noget, der virker fremmed eller anderledes? Er der noget, som afviger fra virkeligheden?
 • Hvilken virkning giver det, at den er hovedløs?   
 • Hvilke associationer får man, ved at skulpturen går med uniform? Er der en kontrast mellem den magtfulde uniform og den ”nuttede” krop? Er den humoristisk og overraskende?
 • Er der andre kontraster i værket?
 • Er der symboler i værket?

Budskab

 • Prøv at kigge på titlen. Passer titlen til værket?
 • Hvilke temaer beskæftiger værket sig med?
 • Har kunstneren skabt værket, for at man skal nyde det, eller rummer det også et budskab, eksempelvis politisk?

Fortolkning

 • Hvem er værkets målgruppe?
 • Lægger værket op til debat eller dialog?
 • Bryder værket med vores vante forestillinger om en skulptur? Gør det opmærksom på sig selv som værende kunstværk?
 • Får værket en til at tænke på andre værker? Hvorfor/hvorfor ikke?
 
Gå på opdagelse i museets samling
Skulpturens udvikling

Skulpturerne i museets samling kan anvendes til et undervisningsforløb om skulpturens udvikling igennem tiderne. Se f.eks. på udformning og materialevalg i nogle af nedenstående eksempler:

 • Olivia Holm-Møller Portræt af maleren Ejnar Nielsen, u.å.
 • Jens Ferdinand Willumsen Portræt af billedhuggeren Edith Wessel Lautrup, kunstnerens senere hustru, 1898.
 • Kai Nielsen Stående kvindefigur, 1921.
 • Astrid Noack Lille pige, 1928.
 • Gottfred Eickhoff Dreng, 1933.
 • Wilhelm Freddie Sex-paralysappeal, 1936 (readymade).
 • Erik Tommesen Mand og kvinde, 1955.
 • Niki de Saint-Phalle Nana Balloon (eller Store Nana i bevægelse), 1960’erne.
 • Robert Jacobsen Provo, u.å.
 • William Louis Sørensen Stofskulptur, 1966.
 • Reinhoud d’Haese Faiseur d’histoires, 1972.
 • Sonja Ferlov Mancoba Maskeskulptur, 1977.
 • Ole Broager Mand med tragt, 1985.
 • Kirsten Ortwed The Mines І og ІІ, 1994.
 • Skulpturer i museets skulpturpark

Inden besøget er det altid en god idé at undersøge, om de enkelte værker er tilgængelige på museet. 

 
Efter museumsbesøget

Skulpturens udvikling

Besøget på museet og arbejdet med værket kan knyttes til et forløb om skulpturens udvikling kunsthistorisk set.

 

Skab jeres egen skulptur

Eleverne kan arbejde med at skabe deres egen skulptur. Den kan være nyskabende i materiale, udformning eller noget helt tredje. Forløbet og den færdige skulptur kan dokumenteres med digitalfotos eller en skitse til port foliomappen.

 

Uniformen som magtsymbol

Klassen kan arbejde med temaer som krig og magtsymboler, herunder uniformen.

 

Anmeld værket

Eleverne kan lave en skriftlig aflevering i form af en anmeldelse af et af værkerne, hvor de begrunder, hvorfor de mener, at værket er godt eller skidt. 

 

Inddrag litteraturen

Uniformeret søvngænger kan i danskundervisningen analyseres i forhold til litterære værker. Se f.eks. nedenstående eksempler. Her kan man bl.a. undersøge forholdet mellem afsender og modtager, om der er anvendt tegn, symboler og billedsprog, hvordan digtet stilistisk er opbygget, om der er eksempler på intertekstualitet eller parafrase over andre værker, samt hvilke temaer og budskaber værkerne beskæftiger sig med.

 

Naja Marie Aidt Og dagen er fuld af regn… (Aidt, Naja Marie: Samlede digte 1991-2008, Gyldendal, 2009, s. 139):

 • Hvordan fremstilles soldaten i de to værker? Hvordan fremstår han?
 • Hvilken betydning har evnen til at tale i de to værker? Ligger der noget symbolsk i dette?
 • Er der anvendt humor eller ironi værkerne?

 

Michael Strunge Konstabel (Strunge, Michael: Samlede Strunge - Digte 1978-85, Borgen, 2001, s. 191):

 • Hvordan fremstilles soldaten i de to værker? Hvordan er han som person?
 • Hvordan fremstår de to værker?
 • Er der en bestemt stemning?
 • Ligger der en samfundskritik i de to værker?

 

Inddrag andre fag

Med udgangspunkt i et af de foreslåede temaer vil undervisningsmaterialet kunne anvendes til tværfaglige forløb som eksempelvis Almen Studieforberedelse. Der er bl.a. mulighed for at lave et projekt, der inddrager det visuelle fra billedkunst og det auditive fra musik. I forbindelse med musik på højniveau kan eleverne lægge musik og evt. tekst til et af værkerne ligesom den elektroniske musiker Tone. Se f.eks. følgende link for inspiration http://tonetone.org/.

 
Litteratur og links

Aidt, Naja Marie: Samlede digte 1991-2008, Gyldendal, 2009.

Bonde, Lisbeth in: Blind Karavane, udstillingskatalog, 2010.

Strunge, Michael: Samlede Strunge - Digte 1978-85, Borgen, 2001.

http://www.chamre.dk/

http://www.chamre.dk/index.htm